Ventilatie

Ventilatieverslaggeving

Ventilatieverslaggeving heeft tot doel het correct dimensioneren en het opmaken van een voorontwerp van het gewenste ventilatiesysteem. Naast de algemene coƶrdinatie wordt aan het einde van de werken het Ventilatieprestatieverslag opgemaakt.


Voor wie?

Iedereen die een nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie (IER) plant en daarvoor EPB-plichtig is dient eveneens een Ventilatieprestatieverslaggever aan te stellen.

Hoe?

Na een intakegesprek met de klant maken we gelijktijdig met de EPB-Voorberekening, het Ventilatievoorontwerp (VVO) en de Ventilatieontwerpspecificaties (VOS) op. Eventuele aandachtspunten uit deze voorstudies worden besproken met de klant en architect zodat deze in het uitvoeringsdossier kunnen verwerkt worden.

Als de werken beƫindigd zijn worden de Doorstroomopeningen en ventilatiedebieten gemeten en opgenomen in het Ventilatieprestatieverslag (VPV).

De resultaten worden bovendien ingevoerd in de EPB-berekeningen.