EPB

EPB-verslaggeving

De meeste nieuwbouwprojecten, gewone renovaties en ingrijpende energetische renovaties waarvoor een vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan de energieprestatieregelgeving voldoen. Dit wil zeggen dat EPB-eisen van toepassing zijn afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en het jaar van de vergunningsaanvraag of melding. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.


Voor wie?

De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen:

die kaderen in een vergund geheel waarvoor een vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006

en waarvoor de medewerking van een architect vereist is

én die verwarmd of gekoeld worden.


Hierbij wordt elk gebouw (uitgezonderd industrie en landbouw) waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen of hun vrije tijd doorbrengen altijd beschouwd als verwarmd of gekoeld ook al is dit niet noodzakelijk het geval.


In uitzonderlijke gevallen kan een vrijstelling op de EPB-plicht aangevraagd worden.

Hoe?

Het doel van de EPB-verslaggeving is erop toe te zien dat bouwwerken voldoen aan de EPB-eisen. Als erkend EPB-verslaggever sta ik klaar om je als opdrachtgever hierin te begeleiden. Graag ga ik nog een stapje verder om van jouw project een Bijna-Energie-Neutraal (BEN) of passief gebouw te maken.


Ik bespreek elk project persoonlijk met jou om een advies op maat af te leveren, te beginnen met de voorberekening en startverklaring. Tijdens de uitvoeringsfase worden de nodige gegevens verzameld om de impact op de EPB-eisen te kunnen evalueren. Na voltooiing van de werken zorg ik voor het indienen van de aangifte en het afleveren van het energiecertificaat.


Omdat ik al sinds de invoering van de energieprestatieregelgeving in 2006 vertrouwd ben met deze materie kan je er op rekenen dat ik jouw dossier deskundig en tot in het detail behandel.