Ventilatie inregelen

Ventilatiesysteem inregelen

 

Of een ventilatiesysteem doeltreffend en foutloos werkt hangt af van een goed ontwerp en een correcte plaatsing.

Indien men een volledig mechanisch (balans-)ventilatiesysteem (type D) laat plaatsen is het inregelen van de installatie eveneens een noodzaak. Enkel met een goed ingeregelde installatie haalt men een maximaal rendement uit de warmterecuperatie.

 

Bij het inregelen van de installatie worden de ventielen ingesteld zodat zij het juiste debiet leveren dat volgens de "EPB-norm" wordt voorgeschreven. Gelijktijdig wordt het totale toevoer- en afvoerdebiet in balans gebracht zodat men de woning niet in over- of onderdruk plaatst en het energieverlies tot een minimum beperkt.

 

De resultaten worden in een meetrapport genoteerd en zijn nodig voor het opmaken van de EPB-aangifte. Door de werkelijk gemeten debieten in te geven in de EPB-software kan men extra E-peilpunten winnen.

 

Heeft u uw ventilatiesysteem zelf geïnstalleerd of levert uw installateur geen meetrapport af, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

Energiedesk v.o.f. Acaciastraat 42 3500 Hasselt 011 747 949 info@energiedesk.be