Luchtdichtheidsmeting

Luchtdichtheidsmeting

 

Tijdens een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van een gebouw gemeten. Gedurende zo’n meting kan men luchtlekken opsporen en op die manier de uitvoeringskwaliteit van de werken controleren.

 

Het is aanbevolen de meting uit te voeren van zodra het luchtdichtingsscherm voltooid is. M.a.w. na het voltooien van de technieken en de binnenafwerking (binnenschrijnwerk, pleisterwerk, vloeren, verfwerk,…) voor zover deze werken de luchtdichtheid van het gebouw beïnvloeden.

Een eventuele controlemeting kan reeds in een vroeger stadium uitgevoerd worden om mogelijke uitvoeringsfouten op te sporen en bij te werken.

 

Luchtdicht bouwen is van cruciaal belang wanneer men energiezuinig wil bouwen. Door luchtlekken te beperken zal o.a. het isolatiepakket extra renderen, het wooncomfort toenemen doordat er minder tochthinder ontstaat en het risico op condensatie verminderen. Ook zal een eventueel balansventilatiesysteem optimaler werken. Kortom, men zal minder energie verbruiken.

Omdat de luchtdichtheid van een gebouw een invloed heeft op het energieverbruik zal een goed resultaat van de blowerdoormeting een verlaging van het E-peil betekenen.

 

> De blowerdoormeting wordt uitgevoerd door onze blowerdoortechnieker.

 

De meting gebeurd door het gebouw in onderdruk en overdruk te zetten m.b.v. een ventilator. Tijdens deze procedure worden er metingen uitgevoerd (volgens de Europese norm NBN EN 13829 en de STS-P 71-3) welke in een rapport worden verwerkt.

Energiedesk v.o.f. Acaciastraat 42 3500 Hasselt 011 747 949 info@energiedesk.be