Eenheden

Eenheden

 

Energie = de mogelijkheid die een systeem bezit om arbeid te verrichten.

 

1 J = 1 Joule

1 kWh = 3.600.000 Joule

1 kcal = 4,186 kJ

 

 

Vermogen = de hoeveelheid energie die verricht wordt per tijdseenheid.

 

1 W = 1 Watt = 1 J/s

 

 

Lambda-waarde = de wartegeleidingscoëfficiënt van een materiaal.

 

Y = d/R (W/mk)

 

 

R-waarde = de warmteweerstand van een materiaal.

 

R = d/Y (m²K/W)

 

 

U-waarde = de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel (bestaande uit meerdere materialen/lagen).

 

U = 1/R (W/m²K)

 

 

 

 

Energiedesk v.o.f. Acaciastraat 42 3500 Hasselt 011 747 949 info@energiedesk.be